Friday, February 22, 2013

Do it with Passion or not at all


DO IT WITH PASSION or NOT AT ALL
ชื่นชอบกับประโยคนี้มากๆ ... จะทำอะไรควรทำด้วยหัวใจจริงๆ ทำไปแบบเกินร้อย ถ้าน้อยไปกว่านี้ ... อย่าทำมันเลยดีกว่าครับ