Friday, January 2, 2015

Life Advices from 12 Chinese Zodiacบรรพบุรุษชาวจีนจัด 12 นักษัตร ไว้เป็นคู่ๆ อย่างน่าสนใจ...

หนูกับวัว
 • หนูเป็นตัวแทนของสติปัญญา 
 • วัวเป็นตัวแทนของความขยันขันแข็ง 
 • ฉลาดแต่ไม่ขยันก็ไม่เกิดผลใดๆ 
 • ขยันแต่ไม่ใช้สมองก็เป็นการกระทำที่โง่เขลา

เสือกับกระต่าย 
 • เสือเป็นตัวแทนของความกล้าหาญ 
 • กระต่ายเป็นตัวแทนของความระมัดระวัง 
 • ความกล้าหาญที่ปราศจากความระมัดระวังคือความบ้าบิ่น 
 • หากมีแต่ระมัดระวังแต่ไม่มีความกล้าหาญก็กลายเป็นความขลาดกลัว

มังกรกับงู 
 • มังกรแทนความดุร้าย 
 • งูเป็นตัวแทนความยืดหยุ่น 
 • แข็งเกินไปก็แตกหักง่าย 
 • ยืดหยุ่นเกินไปก็ขาดความเป็นตัวของตัวเอง 
 • ทั้งสองสิ่งต้องผสมผสานกัน

ม้าและแพะ 
 • ม้าเป็นตัวแทนของการมุ่งตรงไปข้างหน้าด้วยความกล้า 
 • แพะเป็นตัวแทนของความราบรื่น 
 • หากมุ่งตรงไปยังเป้าหมายเพียงอย่างเดียวไม่สนใจสิ่งอื่นใดย่อมต้องชนกระแทกกระทั้นสิ่งรอบข้างจนไม่ถึงเป้าหมาย 
 • หากมัวแต่แสวงหาทางราบรื่น ก็ไร้จุดหมาย 
 • การเดินทางแห่งชีวิตต้องใช้ทั้งสองสิ่ง

ลิงกับไก่ 
 • ลิงเป็นตัวแทนของความคล่องตัว 
 • ไก่ขันตรงตามเวลาเป็นตัวแทนความคงที่ถาวร 
 • หากมีความคล่องตัว ไม่มีความคงที่ถาวร งานก็จะไม่ก้าวหน้า 
 • หากกฎระเบียบเคร่งครัด แต่ไม่คล่องตัว งานก็ไม่อาจสำเร็จได้

สุนัขกับหมู 
 • สุนัขแทนความจงรักภักดี 
 • หมูนแทนความง่ายโอนอ่อนผ่อนตาม 
 • คนผู้หนึ่งหากภักดีจนเกินไป ขาดความโอนอ่อนผ่อนตาม ก็จะขับไล่ไสส่งผู้คน 
 • หากโอนอ่อนผ่อนตามจนไม่มีความภักดี ก็ขาดหลักการ

ฝากไว้เป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตของเพื่อนๆครับ....

... via FB - Jimmy Live