Sunday, April 14, 2013

Character vs Personality

แอบสงสัยมานาน เกี่ยวกับความแตกต่างของ Character กับ Personality 
วันนี้แอบไปหาคำตอบมาแล้ว
ทั้ง 2 สิ่งนี้ ดูจะเหมือนกัน แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แม้ว่าอาจมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่บ้าง

Character คือ ลักษณะอุปนิสัยภายใน เช่น ซื่อสัตย์ กล้าหาญ อ่อนโยน เมตตา ใจแคบ ขี้อิจฉา ...
Personality คือ บุคลิกภาพภายนอก เช่น บ้าพลัง ร่าเริง เงียบขรึม ช่างพูด ขี้อาย เป็นมิตร ...

Character เป็นเหมือนกับ "แก่นเนื้อไม้"
Personality ก็เปรียบได้กับ "เปลือกไม้" ที่ห่อหุ้มเนื้อไม้เอาไว้

Character นั้นต้องใช้เวลา และยากที่จะรับรู้ และเข้าใจได้อย่างแท้จริง
Personality เห็น รับรู้ และเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน

คนบางคนนั้นมีนิสัย และจิตใจที่ดีมาก แม้ว่าอาจมีภาพลักษณ์บุคลิกภายนอกไม่น่าคบหาเอาเสียเลย
แต่บางคนนั้นแม้ว่าภาพลักษณ์อาจดูดี น่าคบหา แต่แท้จริงแล้วอาจเป็นคนที่พร้อมจะเอาเปรียบคุณได้ทุกเมื่อ ทุกเวลา ถ้ามีโอกาส

สิ่งที่น่ากลัว คือ คนที่มี Character เป็นซาตาน แต่มี Personality เป็นเทพบุตร เทพธิดา
สิ่ิงที่น่าเสียดาย คือ คนที่มี Character เป็นเทพบุตร เทพธิดา แต่ดันมี Personality เป็นยาจก

คงจะเป็นการดีที่สุด ถ้าเราจะปรับปรุงพัฒนาตัวเอง ควบคู่กันไปให้ทั้ง Character & Personality เป็นเทพบุตร หรือ เทพธิดาไปพร้อมๆกัน