Monday, September 16, 2013

The 10 Commandments of the Mafia Godfather

องค์กรมาเฟีย เป็นองค์กรอาชญากรรมถือกำเนิดขึ้นในประเทศอิตาลี สมาชิกขององค์กรจะเริ่มจากคนในครอบครัว แล้วขยายเครือข่ายไปถึงญาติมิตร ร่วมกันกระทำผิดกฎหมาย เพื่อหาประโยชน์อันเป็นทรัพย์สินเข้าสู่องค์กรด้วยวิธีการเรียกค่าคุ้มครอง ค้าโสเภณี ค้าของเถื่อน สุราและยาเสพติด เป็นต้น

มาเฟียสร้างอิทธิพลในท้องถิ่นก่อน แล้วขยายเครือข่ายเข้าสู่เมืองใหญ่ๆ จนลุกลามข้ามจากประเทศอิตาลี ไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มที่มหานครนิวยอร์ก และเมื่อองค์กรมีสมาชิกมากขึ้น จึงต้องกำหนดคุณสมบัติของสมาชิกไว้เป็น “บทบัญญัติ 10 ประการ” เพื่อให้สมาชิกยึดถือไว้เป็นเกียรติว่า “จะต้องมีสัจจะในหมู่โจร

บัญญัติ 10 ประการ ที่เจ้าพ่อมาเฟีย นามว่า Salvatore Lo Piccolo เป็นผู้บัญญัติ ตามที่ Wikipedia ระบุไว้มีดังนี้

บทบัญญัติ 10 ประการ ของเจ้าพ่อมาเฟีย 
  1. ห้ามเปิดเผยตัวตนกับศัตรู มันเป็นกิจที่บุคคลที่สามพึงกระทำ
  2. อย่าสนใจภรรยาของเพื่อน
  3. อย่าให้ตำรวจจับได้
  4. ห้ามไปเที่ยวผับและคลับ
  5. พึงระลึกเสมอว่า การเป็นมาเฟียต้องเรียกใช้งานได้เสมอ แม้ว่าภรรยาของตนจะต้องคลอดลูกก็ตาม
  6. ตำแหน่งเป็นสิ่งที่พึงเคารพ
  7. ภรรยาต้องได้รับการดูแลด้วยความเคารพ
  8. หากถูกถามต้องตอบแต่ความจริงเท่านั้น
  9. เงินของผู้อื่นหรือครอบครัวของผู้อื่น ห้ามนำไปใช้เป็นการส่วนตัว
  10. คนที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ คนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อครอบครัว คนเลวที่ไม่มีศีลธรรมรวมไปถึงคนรักร่วมเพศ ห้ามเข้ากลุ่มมาเฟียโดยเด็ดขาด
บทบัญญัติ 10 ประการ ได้สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรถึงขนาดขยายอิทธิพลด้วยการใช้อำนาจเงินซื้อตำรวจ อัยการ และผู้พิพากษาบางคนไว้ได้ แต่ในที่สุดก็ต้องถูกต่อต้านปราบปรามจากรัฐบาล เจ้าพ่อมาเฟีย และบรรดาสมาชิกถูกจับเข้าคุกเพราะจนด้วยหลักฐาน บ้างก็ฆ่ากันเองเพราะแย่งชิงผลประโยชน์ บางรายก็ถูกเจ้าพ่อมาเฟียสั่งฆ่าเพราะขัดบทบัญญัติขององค์กร มาเฟียหลายคนถูกวิสามัญฆาตกรรมเพราะบ้านเมืองยังมีเจ้าหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ เอาจริงเอาจัง ไม่ยอมตกเป็นทาสรับจ้างโจร

เรียบเรียงและตัดเนื้อหาบางส่วนมาจาก แนวหน้า