Thursday, July 11, 2013

สุภาพบุรุษในฝัน


คำว่า ‘สุภาพบุรุษ’ มีความหมายเชิงบวกมาทุกยุคทุกสมัย และในสมัยปัจจุบันของ ‘สุภาพบุรุษจุฑาเทพ’ ก็เช่นกัน ผู้คนนึกถึงคำนี้ขึ้นมาคราใด ก็อดรู้สึกชื่นใจไม่ได้

หญิงทุกคนมีภาพในใจของ ‘สุภาพบุรุษในฝัน’ หรือ ‘ชายในสเป็ค’ ด้วยกันทั้งนั้น เพราะการคาดหวังหรือการฝันเป็นธรรมชาติของปุถุชนทุกคน โดยเฉพาะผู้หญิง

ผู้หญิงมีความเปราะบางเพราะมีจุดอ่อนสำคัญอันหนึ่งที่ธรรมชาติสร้างมา นั่นก็คือสามารถท้องได้ การท้องหมายความถึงภาระในการอุ้มท้อง ที่ทำให้ขาดโอกาสในการทำงานเลี้ยงชีพได้เต็มที่ และเมื่อคลอดแล้วก็มีภาระรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกไปตลอดชีวิต

ด้วยความเป็นไปได้ในการต้องแบกภาระอันหนักอึ้งนี้ ผู้หญิงจึงจำเป็นต้องคาดหวัง ‘สุภาพบุรุษในฝัน’ ของเธอว่าเป็นผู้สามารถปกป้องเธอ (ผู้อ่อนแอทางร่างกายกว่าชาย) และอุ้มชูเลี้ยงดูเธอและลูกได้

ที่กล่าวมานี้คือ ลักษณะที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติของหญิง อย่างไรก็ดี ในโลกแห่งความเป็นจริง มีผู้หญิงเป็นจำนวนมากที่ไม่หวังพึ่งพิงชายใด ไม่ว่าจะมาดูแลเธอหรืออุ้มชูดูแลลูก เธอสามารถยืนหยัดบนขาตนเองได้อย่างเป็นอิสระและกล้าหาญ

ลักษณะที่ควรเป็นของ ‘สุภาพบุรุษในฝัน’ นั้นมีดังต่อไปนี้

(1) เป็นคนมีความรับผิดชอบ ชายที่ไร้ความรับผิดชอบนั้นไม่ว่าจะร่ำรวยแค่ไหนก็ตาม หญิงพึงหลีกเลี่ยงให้ไกล ความรับผิดชอบคือ องค์ประกอบสำคัญของการเป็น ‘สุภาพบุรุษ’ สำหรับผู้หญิงและสังคมโดยส่วนรวม

ในฐานะสามีของหญิง ‘สุภาพบุรุษ’ ต้องทำหน้าที่ปกป้องดูแล เลี้ยงดูคู่ชีวิตและลูกอย่างรับผิดชอบ การเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีก็คือการเป็น ‘สุภาพบุรุษ’ ของครอบครัว

ส่วนการรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของสังคม ได้แก่ การเป็นพลเมืองที่ดี ดำรงตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริต เสียภาษี เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม ฯลฯ

(2) เป็นคนรักการทำงานและมีความขยันขันแข็ง ชายที่งอมืองอเท้า รักความสบาย ไม่ทำงานอย่างเป็นเรื่องเป็นราว ไม่สมควรเป็น ‘สุภาพบุรุษในฝัน’ ของหญิง ไม่ว่าจะเป็น ‘สุภาพบุรุษจุฑาเทพ’ หรือ ‘ทุรบุรุษ’ ก็ตามที

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน คนที่ทำงานมีโอกาสที่จะรับรู้และเข้าใจเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลง เพื่อการปรับปรุงตนเองมากกว่าคนที่อยู่บ้านโดยไม่ทำงาน

พ่อแม่คือครูคนแรกของลูก ครอบครัวที่มีพ่อแม่ขยันขันแข็งมักจะมีลูกในลักษณะเดียวกัน เนื่องจากลูกมักเลียนแบบการกระทำของพ่อแม่มากกว่าการฟังคำสอน ความขยันของผู้นำครอบครัว เปรียบเสมือนการตอกความเป็น ‘สุภาพบุรุษ’ ลงไปใน DNA ของลูก ๆ

(3) มีบุคลิกที่เข้มแข็งในการรักษาคุณธรรม ชายที่ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม และมีความสามารถในการรักษาวัตรปฏิบัตินี้ คือ ‘สุภาพบุรุษ’

การดำรงตนอย่างมีคุณธรรมจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างสงบและเป็นสุข ครอบครัวที่มีผู้นำเยี่ยง ‘สุภาพบุรุษ’ เช่นนี้ จะสร้างความสุขและความมั่นคงให้แก่หญิงและลูกที่จะเกิดตามมา

ผู้หญิงหลายคนก็ย่อมมีความฝันที่แตกต่างกัน มี ‘สุภาพบุรุษในฝัน’ ที่แตกต่างกันเป็นธรรมดา ข้อเสนอ ‘สุภาพบุรุษในฝัน’ ข้างต้นมาจากข้อสังเกตและประสบการณ์ในชีวิต ถ้าพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า ทั้งสามข้อนี้ล้วนอยู่ในตัวของ ‘คุณชายพุฒิภัทร’ และ ‘คุณชายรัชชานนท์’

ถ้าไม่มีคุณลักษณะนี้ คนดูเพศหญิงคงไม่คลั่งไคล้ดังที่เป็นอยู่แน่นอน

โดย อ.วรากรณ์ สามโกเศศ
ตีพิมพ์ใน all Magazine, 3 มิถุนายน 2556