Saturday, April 13, 2013

Never Argue With A Fool

Never argue with a fool, onlookers may not be able to tell the difference
- Mark Twain  

อย่าได้เสียเวลาไปโต้เถียงกับคนโง่ 
คนอื่นมองเข้ามา เขาแยกความแตกต่างไม่ออกหรอกว่าใครโง่ ใครไม่โง่ 
- มาร์ก ทเวน

ถึงแม้ว่าคนอื่นที่มองเข้ามา อาจจะแยกออกว่า ใครโง่กว่า ใครฉลาดกว่า
แต่ส่วนตัวผมคิดว่า การเสียเวลาไปโต้เถียงกับคนโง่ มันก็คือ การกระทำโง่ๆ อยู่ดีนั่นล่ะ
อะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์ อย่าเสียเวลาไปทำมันเลย
ชีวิตนี้แสนสั้น ออกไปทำอะไรอย่างอื่น ที่มีประโยชน์ และน่ารื่นรมย์กว่า เถียงกับคนโง่เถอะ