Sunday, March 22, 2015

Jack Ma : Success is not a Miracle

"แท้จริงแล้ว คนเราต่างกัน แค่เพียงนิดเดียว"
"ความสำเร็จไม่มีปาฏิหาริย์ มีเพียงแค่ลู่ทางเท่านั้น"
  1. คุณนอนอู้อยู่บนเตียง เขากำลังออกกำลังกายอยู่ ดังนั้นเขามีสุขภาพดีกว่าคุณ
  2. คุณทำงานไปวันๆ เขาตั้งใจทำงาน ดังนั้นเขากลายเป็นหัวหน้าของคุณ
  3. คุณกำลังทำโครงการวันนี้ให้เสร็จ เขากำลังวางแผนโครงการของปีหน้า ดังนั้นเขาจึงสามารถครอบครองโอกาสมากกว่าคุณ
  4. คุณกำลังหาข้ออ้าง เขากำลังแก้ไขปัญหา ดังนั้นธุรกิจการงานของเขาประสบความสำเร็จมากกว่าคุณ
  5. คุณเพลินกับการใช้จ่าย เขากำลังบริหารทรัพย์สิน ดังนั้นเขาสมบูรณ์มั่งคั่งมากกว่าคุณ
  6. คุณกำลังคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเอง เขากำลังคิดและพิจารณาถึงผลประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่ง ดังนั้นเขาจึงมีความสัมพันธ์กับผู้คนมากกว่าคุณ
... แจ๊ค หม่า